Información COVID

  1. Versión consolidada de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

  2. Plan de contingencia COVID-19, 2020-2021, IES RAMON LLULL: enlace de la web del centro. Este plan se actualizará según se aprueben nuevas normas sanitarioeducativas:

  3. Documento de la Comisión de Salud

  4. Declaración responsable:

  5. Consentimiento PCR:
  6. Normas higiénicas: