3.ca.18. Ortografia: B/V ( repàs)

Resultat d'imatges per a "ortografia b v català"

La b i la v

Aquí teniu les regles ortogràfiques que us ajudaran a repassar aquesta qüestió que ja vàrem treballar el curs passat. Teniu uns exercicis al classroom i la setmana que ve farem els corregirem.

 

En la majoria de parlars catalans no es fa la distinció entre el so de b alta i v baixa. Aquest fet origina alguns dubtes ortogràfics que es poden resoldre seguint les indicacions següents:

 

b v
darrere de m:

embenar,timbal, ambivalent

 

darrere de n:

invàlid, minva, canvi

excepte:

tramvia, triumvirat i derivats

alterna amb p:

sap – saber

cap – caber

rep – rebre

alterna amb u:

viu – viva

blau – blavor

hauré – haver

davant de l i r:

bloqueig, blau, bromera

 

 

 

 

imperfet dels verbs de 1a conjugació:

festejava, visitaves, escoltàvem

 

A vegades, el lèxic d’una llengua necessita ampliar-se i per això es recorre a la llengua d’origen, que en el cas del català és el llatí, a partir del qual es formen directament els anomenats pseudoderivats.

Això fa que s’apartin de l’evolució normal de les paraules de les seves famílies.

 

Primitiu Derivat Pseudoderivat
 

calb

 

calba

 

calvície

cervell cervellet cerebral/cerebel
corb corba curvatura/curvilínia
deure devem dèbit
escriure escrivia escriba
llavi llaviejar labial
lliure lliurement llibertat/liberal
moure moviment mòbil
provar provador probabilitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal recordar les paraules següents, que sovint s’escriuen malament perquè en català tenen grafies diferents de les d’altres llengües romàniques: 

 

  • S’escriuen amb b alta:

       abans                beina                   bufeta                  rebolcar

       acabar              bena (tira de fil)   calb                     riba

       Àlaba               berbena (planta)  comboi                ribera

       arribar              berruga               corb                    saba

       automòbil          biga                     corba                  sabó

       baf                    Biscaia                desimbolt            Sèrbia

       baró                 bivac                   embenar              treballador

       basc                 bolcar                 mòbil                   trobador

       bava                 boleiar                 rebentar              trobar

i els seus derivats.

 

  • S’escriuen amb v baixa:

       advocat            civada               govern                            Savoia

       alcova               Còrdova           gravar                             sivella

       almívar              covard              haver                              tàvec

       arravatar           endívia              javelina                           taverna

       avall                  envestir             l’Havana                         travar

       avet                  escovilló            llavi                                 trèvol

       avi                    escrivà              núvol                               vaixell

       avorrir              espavilar           pavelló                            vedella

       avortar              Esteve               prevere                           vernís

       canvi                 esvelt                provar                             Vesuvi

       caravel·la          fava                  raval                               vogar

       cascavell           gavardina          raves                               voltor

       cavall                gleva                 rovell                              vora

i els seus derivats.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s